fiumanski rjecnik parla fiuman

LPR s ponosom predstavlja Fiumanski rječnik na hrvatskom te prvi uopće takav rječnik u digitalnom obliku. Kako je projekt iznimno vremenski zahtjevan zasad smo skupili oko 700 riječi. Naravno projekt ćemo nastavit gradit i nadopunjavat, jer nas još čeka na tisuće i tisuće riječi. Osobitost ovog rječnika je i ta što se može pročitati riječ kako se pravilno i izgovara, cijeli rječnik tek tada zapravo i ispunjava svoju svrhu i čini ga jednostavnijim  za upotrebu.


Rijeka može biti ponosna na svoja 2 govora a to su fiumanski i čakavski.
Prvu znanstvenu raspravu o fiumanskom govoru napisao je Mađar. Riječ je o Jószefu Berghofferu, koji je to učinio tekstom Contributi allo studio del dialetto fiumano / Saggio gramaticale (1894.) a Lokalpatrioti Rijeka će nakon 100 i nešto godina svu dostupnu građu, pismenu i usmenu virtualno digitalizirati i tako sačuvati jedan dio riječke povijesti od zaborava.

Najstariji i najčišći fiumanski jezik bio je u Starom gradu. Postojala je razlika između dijalekata Starog grada i novog dijela grada, kao razlika između dijalekata današnjeg naraštaja i onoga kojim su se služili prijašnji naraštaji.
Fiumanski spada u romanske govore i u njemu se može naći venecijanski, austrijski i slavenski utjecaj.
Jeste li znali da s tim dijelaktom  možete komunicirati s Fiumanima u Australiji, Kanadi, Urugvaju, Italiji, itd...i da je to dijalekt kojeg je govorio njujorški gradonačelnik dok je živio u Rijeci?".
Fiumanski govor kao što smo bili rekli pripada romanskoj jezičnoj zajednici i spada u jedan od dvaju autohtonih povijesnih riječkih mjesnih govora i kao takav želimo ga zaštiti.

Da  ne duljimo previše provirite u naš rječnik i saznajte što znači moreto, tacuin, mona, fachin, Fiuamara, Eneo, Belveder itd. na linku ispod.
http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/fiumanski-rjecnik.php