slika-1

Naš čitatelj Angelus poslao nam je fotografiju vrlo vrijednog primjerka starih novina, točnije riječ je o prvom broj Hrvatske sloge iz 1898.godine, koje su bile preteča Novog lista.

Novi list, dnevnik koji je s prekidima izlazio u Rijeci od 1900. Začetak mu je bio list Hrvatska sloga, koji je na Sušaku izlazio 1898–99. Potkraj 1899. urednikom je postao mladi Frano Supilo, koji je do tada u Dubrovniku uređivao Crvenu Hrvatsku. Novine su 2. I. 1900. promijenile naziv u Novi list, a nakon selidbe redakcije sa Sušaka od 4. III. izlazile na drugoj strani Rječine.
Vlasnik taj primjerak prodaje pa ukoliko želite ga kupiti ili samo želite uputiti koje pitanje , možete ga kontaktirati na http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=2044
 
Naša procjena je da ove novine vrijede oko 400€. Osim ovih novina, možete pogledati i ostale novine koje se prodaju na dotičnom linku.

slika-2