metro polis silos (1)
Opet smo, kako to nama i priliči,  zavirili u područje koje je  sakriveno i nedostupno većini.  Riječ je o  sklopu povijesnih, monumentalnih, lučkih skladišta riječke luke, poznatiji kao "Metropolis".  Obilazak je stvorio veliko zanimanje, koji je dosad prikupio najveći broj prijavljenih. Sve do nedavno, unatrag par godina nije moguće bilo kročiti lučkim područjem, no to se je promijenilo te  je Lučka uprava Rijeka odlučila "svoje "zaštićeno kulturno dobro otvorit za posjete, ponajprije  obrazovnim ustanovama. Sva su skladišta još u relativno odličnom stanju, statički su projektirana da mogu podnijeti izrazito velika opterećenja, imaju struju, vodu čak i plin.
Mi smo kako su oni rekli, bili prva grupa običnih građana koja je posjetila ovaj lučki zaštićeni dio.metro polis silos (2)

Uz silos , smještena su spojena skladišta 12 i 13 .  Prekrasna izdanja, koja oduševljavaju.

Lučka skladišta br. XIII(12) i XV(13) međusobno spojena uz minimalnu vidljivu razliku u visini, smještena su uz obalu na Budimpeštanskom pristaništu, u neposrednoj bizini žitnog silosa, kulturna su dobra industrijske arhitekture. Projekt skladišta br. 1 naručuje Kraljevski gubemij 1893./94. god. od mađarskog arhitekta Lajosa Burgerstallera. Tlocrt je pačetvorinast, 28x70,80 m. Sastoji se od dvije namjenske različite jedinice, skladišta i istočnog dijela gdje su smještene uredske prostorije.

Oba su skladišta s podrumskim prostorom, prizemljem i tri kata. Obodni su zidovi građeni opekom, koja je viđena i na pročelju, a u unutrašnjosti je skeletna konstrukcija od 3 reda, lijevanoželjeznih stupova kružnog presjeka i središnjeg niza zidanih pilona.

Krovišna je konstrukcija od čelične rešetke koja izravno naliježe na obodne zidove. U izvornoj prostornoj dispoziciji pregradnim zidovima je formiran niz manjih skladišta, svako sa zasebnom komunikacijom kroz katove. Nad prizemljem, u visini triju katova je uzdužni nosivi zid, ujedno i protupožarni. Karakteristični su elementi na dužim stranama skladišta rampe, obložene kamenom, na koji su postavljeni ljevanoželjezni stupovi s konzolnim nadstrešnicama. Duž čitavog južnog pročelja obaju skladišta protezali su se balkoni kroz I i II kat. Svi su otvori segmentno zaključeni, s nadlučenjima u cigli, izvorno u alternaciji vrata i prozora, u trećem katu. U zoni skladišta osi otvora su odijeljene okvirima dok je zidni plašt uredskog dijela podjeljen pilastrima u tri jedinice. Svi elementi vertikalne i horizontalne raščlambe izvedeni su u žbuci. Ističe se atika uredskog dijela zgrade složenim krovišnim vijencem, nadzidom i piramidalnim istacima.

Skladište XV isto je konstruktivno i dekorativno riješeno, tlocrtnih dimenzija 28,65 x 69 m. Podignuto je 1897/1898 god. prema projektu Istvana Bacsaka i Venceslaoa Celligoia.


Ovo su samo neke od slika i tekstova, cijelu repotražu  pogledajte na našem forumu:http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=2156

silos Rijeka

 

Metropolis Rijeka

Metropolis rijeka balkoni

 

croata lucka uprava Rijeka
Svi sudionici obilaska dobili su lučke godišnjake i prospekte o samim građevinama koje smo posjetili. Na kraju su predstavnici obiju strana  razmijenili međusobno poklone, lijepa kravata s logom Lučke uprave Rijeka za Riječki talir. Ujedno im još jednom zahvaljujemo na obilasku i želimo sve najbolje u njihovom radu!