Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Fiumanski rječnik


Fiumanskim riječima

Riječ Opis
Qua (ku'a) ovdje, ovamo.
Quacio (kuaćo) pokunjen.
Quadrar (kuadrar) biti usklađen.
Quadriza (kuadrica) nadimak jedne poznate prodavačice duhana i soli.
Quai (kuai) koji, čiji.
Qual (kual) koje.
Qualchedun (kualkedun) netko.
Qualcossa (kualkossa) išta, nešto.
Qualunche (kualunkue) bilo tko.
Quando (kuando) kada, u koje vrijeme.
Quando (che) Quando (che) = (kuando ke), kada, dok, za vrijeme nečega. Npr. Quando che cala el sol (Kuando ke kala el sol -> Dok padne sunce).
Quanti (kuanti) koliko (u množini), 2. naziv za cigarete jugoslavenske proizvodnje koje su se nelegalno prodavale u Starom gradu nakon Prvog svjetskog naroda.
Quanto (kuanto) koliko. npr. quanto devo pagar? (koliko moram platiti?).
Quarantoto (kuarantoto), nered, kaos.
Quartier (kuartjer) 1. stan 2. kvart.
Quartin (kuartin), četvrtina litre.
Question (kuestjon) pitanje, tema.
Quit (kuit) kvit, zadovoljno, usklađeno.
Upute       O projektu      Nadopuni