Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Fiumanski rječnik


Fiumanskim riječima

Riječ Opis
Paca (paka) šamar
Pacfon (Pakfon) Novo srebro (od kineske riječi "pai t'ung" što znači "bijeli bakar").
Pacheto (paketo) paket, poštanski paket. Izraz korišten kada bi Fiumani iz emigracije poslali poštom darove iz inozemstva, posebice onim najmlađima, iz različitiih krajeva Svijeta.
Paciada (paćada) mirnoća.
Pacianca (paćanka), kartaška igra vrlo slična briškuli.
Paciar (paćar) jesti s guštom.
Paciarela (paćarela), odrasla osoba koja govori kao dijete.
Paciarse (paćarse) živjeti bezbrižno.
Pacifico (paćifiko) miran, staložen.
Pacio (pačo) imaginarna osoba korištena u razgovoru kao rješenje za određene situacije.
Paciocon (pačokon) dobričina
Paciuco (pačuko) loše skuhano jelo.
Paciuhar (paćuhar) Obavljanje posla na brzoplet i neuredan način.
Paco (pako) paket 2. direktan otkaz 3. Obaveza, zadatak.
Padela tava.
Padregno (padrenjo) oćuh.
Padrenostro Oče naš.
Padreterno Svevišnji, Bog.
Pagadebiti (otplatitelj dugova), tvrda osoba, koja prijeti.
Pagar platiti.
Pagnaca (panjaka) mamlaz.
Pagner (panjer) košara za kruh.
Pagnoca (panjoka) imenica ženskoga roda; označava kruh okruglog oblika koji se dijelio vojnicima. Slikovito, riječ se koristi i za osobu koja je pošteno zaradila svoj kruh ili plaću (Danas sam zaslužio kruh). Proizlazi iz riječi "pagnotta" (kruh).
Pan kruh.
Pangrata imenica muškoga roda za suh samljeven kruh odnosno krušne mrvice, koje se rabe za pohanje hrane (Osušili smo kruh a zatim sam ga morao samljeti da bi poslužio za pohanje mesa).
Panocia (panoća) naziv za klip kukuruza (Kosa mu je boje kukuruza - izrazito plava. Vjeruje se da klip kukuruza obješen u kuhinji donosi sreću).
Pantigana štakor.
Panuza (panuca) pelena.
Papaci (papaći) tata, od milja (tatica).
Papolar jesti s guštom.
Pare otac.
Parer mišljenje, stav.
Paroco (paroko) župnik.
Paron gospodar, vlasnik.
Pascolar (paskolar) provesti se ugodno, uživati.
Patoco (patoko), pravi, iskreni, čistokrvni. Često se kaže uz izraz Fiuman patoco (Pravi Fiuman).
Peciuhon (pećiuhon) neuredna i neorganizirana osoba.
Persemolo/petersemolo peršin.
Persuto pršut.
Pescador (peskador) ribar.
Pescaria/Pescheria (peskaria/peskeria) ribarnica.
Pesse riba.
Pessecan (pesekan) morski pas.
Pessecan (pesekan) morski pas.
Petoco (petoko) prosjak.
Piangoto (pjanđoto) plačljivac.
Piaser (pjazer) sviđati 2. usluga, želja.
Piato (pjato) tanjur.
Picio (pićo) mali, sićušan 2. dijete.
Pien (pjen) pun.
Pinca (pinka) štruca kruha.
Piovaza (pjovaca) pljusak.
Piover (pjover) padanje kiše.
Pitima dosadna, naporna osoba.
Pomigar markirati školsku nastavu.
Pomo jabuka.
Porzina (porcina) svinjsko meso, svinjetina.
Pregar moliti.
Premura žurba.
Prolongar produžiti.
Propio (propjo) riječ koja znači "vlastito" ili "baš". Može biti pridjev (Dokumenti se uvijek potpisuju vlastitim imenom. Osobne se stvari ne pričaju svima. Učinio je onu stvar isključivo iz samoljublja), imenica muškoga roda (Dr i vlastito i ne želi to pustiti) ili prilog (Ova mi se ruka baš čini otečenom. Ne znam baš što bih rekao. Jesi li ga baš odlučila ostaviti? Ljeto je, i baš je toplo.).
Proponer ponuditi, predložiti.
Pulito čisto.
Pulizai (pulicaj) policajac (za vrijeme Austrougarske monarhije).
Punger (punđer) bockati.
Pupa lutka 2. djevojka.
Pupa lutka.
Pus¨cia (pušća) imenica ženskoga roda, naziv za povraz kojim se love lignje. Radi se o koncu na čijem se kraju vezuje spravica s krunicom malih kuka. Ribič je ritmično povlači a zatim opet pušta da tone. Lignja se za nju hvata pipcima i ne uspijeva se osloboditi. Naziv je hrvatskog podrijetla i potječe od glagola "pustiti".
Pus'sciar (pušćar)glagol koji znači kapati zbog nepotpunog brtvljenja (Ova bačva pušta. Kaplje iz slavine umivaonika). Može se, međutim, rabiti u šali, kada nekome govorimo da je poludio, da mu "istječe" iz glave ( Te pus'cia la bacolera? - Pušta li ti glava?). Riječ "bacolera" dolazi od riječi "bacolo" (žohar, buba) a rabi se slikovito u narodnim izrekama (Imaš bube u glavi? Motaju li ti se bube u glavi?). Etimologija je ista kao i kod prethodne riječi.
Putel dječak.
Upute       O projektu      Nadopuni
cron