Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Fiumanski rječnik


Fiumanskim riječima

Riječ Opis
Iacomo ili Giacomo (đakomo) Joakim.
Iact (iakt), jahta.
Icia (ića), glas iz dječjeg rječnika.
Idea ideja.
Idio Bog.
Iech trgnuti se.
Ienaio (jenajo), siječanj.
Ietico (jetiko), mršav i nervozan.
Ignorante (injorante) neuk, neobrazovan.
Imanetar uhapsiti.
Imatunida omama, ošamućenost.
Imatunir onesvijestiti.
Imbacucarse (imbakukarse) odjenuti odjeću.
Imbalado pijan.
Imbalar posložiti stvari u balama. 2. napit se.
Imbambinido senilan.
Imbambinido IMBAMBINIDO (ili INBAMBINIDO): pridjev koji označava glupana ili čovjeka koji ništa ne razumije, kao da je podjetinjio (Ja sam mu se obraćao, ali me je gledao kao da je poblesavio. Ništa nisi razumio od onog što sam ti rekao, zar si podjetinjio?). Umjesto prijedloga "im", ispred riječi može stajati i prijedlog "in", ali je razlika u izgovoru gotovo neprimjetna.
Imbambinir zaglupiti, postati senilan.
Imbambolado Izigran, iznenađen.
Imbambolar Imbambolar = iznenaditi. 2. navesti nekoga, pridobiti nekoga.
Imbarcadero (imbarkadero) pristanište.
Imbroiar (imbrojar) prevariti.
Imparar naučiti.
Impinir napuniti.
Indormenzar (indormencar) zaspati
Insempiar pomutiti nekome pamet.
Instupidir poglupiti.
Invecir (invećir) ostariti.
Invidiar zavidjeti.
Inzinociarse (inzinoćarse) kleknuti na koljena.
Upute       O projektu      Nadopuni