Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Fiumanski rječnik


Fiumanskim riječima

Riječ Opis
Fabiano e Sebastiano Crkva sv. Sebastijana u Starom gradu.
Fabraria Kovačnica.
Fabrica (fabrika) Tvornica.
Fachin (fakin) Osoba koja nosi prtljagu. 2. Fakin, bezobrazna osoba. U hrvatskom jeziku bi značilo mangup, deran,nevaljalac. Značenje riječi "deran" (neodgojen dječak, derište, derle, balonja, nedorasli »zeleni« mladac). Za razliku od hrvatskog jezika, fachin u fiumanskom govoru uglavnom ima drugačiji kontekst, manje negativan. To je bila osoba koja je u luci nosila stvari, recimo torbe i prtljagu, te je taj skroman posao obavljala uglavnom fizički jaka osoba.
Fachinassa (fakinassa) loše društvo, društvo loših momaka.
Fadiga umor.
Fadigar umoriti se.
Fadigosso (fadigosso) umarajuće.
Faganel ptica pjevica.
Fagher (fager) bukva.
Fagotin mali smotak.
Fagoto fagot, smotak, zavežljaj, bala.
Fahman osoba koja zna svoj fah, odnosno posao. Sposobna osoba.
Falar pogriješiti, nedostajati. Npr. Chi fala paga (Tko griješi, taj plaća).
Falinga greška.
Falir izgubiti, propasti.
Falisca (faliska), iskra,
Falla (fala) otvor, rupa.
Falo pogreška, nespretnost.
Falopa pogreška, nespretnost.
Falsaria laž, neistina.
Falso lažljivo, krivo, dvolično.
Figo (ili figer) stablo smokve, smokva.
Fior cvijet
Fis'ciar (fišćar) fućkati.
Fiumara Ime kanala koji je nekada predstavljao stari tok Rječine.
Fleca (fleka)označava mrlju, osobito onu masnu (Pogledaj na što sličiš, pun si mrlja. Svaki put kad se motaš po kuhinji, umrljaš se). I ova riječ potječe iz njemačkog "Fleck".
Flica (flika) imenica ženskoga roda, kojom se, prema nekim izvorima, nazivala kovanica od 20 stotinki, dok prema drugima vjerojatno potječe iz njemačkoga "Flicken" - zakrpa, što je bio i naziv za malu platnu doznaku u optjecaju u Austriji za vrijeme rata. Tako se objašnjava značenje ove riječi, općenito vezano uz novac, ali u vrlo malim količinama (Onaj je mladić dobar ženik, obitelj mu je imućna. Rastrošan je, vidi se da ima novca u izobilju).
Fogo vatra.
Forfe potječe iz latinskoga forfex, škare (Ove škare više ne režu, treba ih odnijeti oštraču). Izraz se u Rijeci pomalo gubi, ali je još uvijek prisutan u istro - venetskom narječju.
Frane nadimak za Franju Josipa, austrijskog cara.
Fregada prijevara, obmana.
Fregada prijevara.
Fumar pušiti, dimiti.
Furlan stanovnik Furlanije.
Upute       O projektu      Nadopuni