Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Fiumanski rječnik


Fiumanskim riječima

Riječ Opis
Ebrea (bela) Lijepa Židovka. Navodno na uglu Ulice Simonetti i Calle Tre re u Starom gradu je živjela vrlo atraktivna djevojka židovskog porijekla, koja je šarmirala svojim izgledom sve tadašnje Fiumane u Starom gradu. Kovrčava kosa, crne oči, lijep osmijeh, brza s kupcima (radila je u trgovini), slatka i draga s djecom, bila je pojam za ondašnje vrijeme (1910.). Do Drugog svjetskog rata, kada se odlazilo u kupnju kod spomenute gospođe, uvijek se govorilo "Vado dala bela Ebrea" (tj. Idem kod lijepe Židovke).
Ecetera/ezetera (ećetera/ecetera) i tako dalje...
Ecezion (ećecion) iznimka.
Ecitante (ećitante) uzbudljivo.
Ecitar (ećitar) uzbuditi.
Eclise (eklise) eklisa.
Eco (eko) Evo/eto. Npr. ecolo qua (evo ga).
Ecome (ekome) evo me. Npr. eco me, son qua (Evo me, tu sam).
Ecsenscius (eksenšus) Lumbago (jaka bol u leđima). Od njemačke riječi Der Hexenschluss.
Ecstra ekstra.
Efetivo efektivno/činjenično.
Efeto utjecaj, učinak, dojam.
Eia! Eia! Alal?! (eja, eja, alala') pozdrav grčkog podrijetla kojeg su koristili arditi Gabrielea D'Annunzia.
Eneo Eneo, talijanski naziv za Rječinu. Nastao kako bi se tradicionalan fiumanski naziv Recina (Rečina) ili Fiumara razlikovao od istoimenog potoka u blizini Crikvenice (ovaj podatak provjeriti). Naziv Eneo je ponekad bio forsiran kao "talijanskiji" naziv iz kulturološko-političkih razloga, mada Fiumani starosjedioci nisu se opterećivali time i koristili su više naziv Fiumara ili Recina.
Esploder eksplodirati.
Essa (esa) ona.
Upute       O projektu      Nadopuni